OFB mobil ilovasi

Hujjatlashtirilgan akkreditivlar

Hujjatli akkreditivlar xalqaro savdoda tovarlarni import  va eksport qiluvchilar uchun hisob-kitob olib borishning nisbatan ishonchli usuli hisoblanadi.

Hujjatli akkreditiv bu — agar akkreditiv hujjatlarida sotuvchi tomonidan ko‘rsatilgan bo‘lsa, akkreditiv (bank-emitent)ni ochgan bankning belgilangan mablag‘ni xaridor nomidan sotuvchiga to‘lab berish majburiyati.

Bank akkreditivni kontrakt shartlari asosida tuzilgan xaridor (import qiluvchi) ko‘rsatmalariga binoan ochadi. Tovarni import va eksport qiluvchilar shuni bilishlari kerakki, akkreditivlar xususiyatiga ko‘ra, o‘zi bilan birga oldi-sotdi shartnomasi yoki boshqa shartnomalardan tashqari alohida kelishuvni taqdim qiladi. Akkreditivni bajaish bo‘yicha bank majburiyatlari akkreditiv hujjati matnining o‘zida qat’iy belgilangan.

Hujjatli akkreditivning ishlash prinsipi

  1. Eksportchi va importchi bitim tuzadi.
  2. Tovarlar importchisi bank-emitentga akkreditivni ochish uchun ariza beradi.
  3. Bank-emitent avizo qo'yuvchi bank uchun akkreditivni chiqaradi. Avizo qo'yuvchi bank eksportchi uchun akkreditiv uchun avizo qo'yadi.
  4. Eksportchi molni import qiluvchiga va hujjatlarni avizo qo'yuvchi bankga yuboradi.
  5. Avizo qo'yivchi bank hujjatlarni bankka-emitentga jo'natadi.
  6. Bank-emitent avizo qo'yuvchi bankka to'lovni amalga oshiradi. Avizo qo'yuvchi bank eksportchiga to'lovni amalga oshiradi.
  7. Bank-eminent mijoziga - tovarlar importchisiga hujjatlarni jo'natadi.

Hujjatli operatsiyalar

Import akkreditivlari

Akkreditiv bo‘yicha dastlabki avizo 210 000 so'm
Akkreditiv ochish mablag‘ning 0,5%i,
minimum 420 000 so‘m, maksimum 8 500 000 so‘m
Akkreditiv miqdorini oshirish
oshirilgan mablag‘ning 0,25%i, minimum 420 000 so‘m, maksimum 2 100 000 so‘m
Akkreditiv bo‘yicha boshqa o‘zgarishlar
210 000 so'm
Akkreditiv hujjatlarini tekshirish
210 000 so'm
Akkreditiv bo‘yicha to‘lov (agar akkreditiv shartlari bo‘yicha «Orient Finans» XATB ijrochi bank hisoblansa, to‘lanadi) mablag‘ning 0,25%i, minimum 80 000 so‘m, maksimum 4 200 000 so‘m
Hujjatlardagi o‘zgartirishlar uchun komissiya
har bir hujjat uchun 50 AQSH dollari (taqdim qiluvchi tomonidan to‘lanadi)
Mijozning tashabbusi va so‘roviga ko‘ra chet el banklari bilan olib borilgan qo‘shimcha yozishmalar uchun
84 000 so‘m har bir so‘rov uchun + chet el bankining komissiyasi
Qaltisliklar uchun mukofot
Akkreditiv valyutasida qoplashni ta'minlash bilan birga
mablag‘ning  0,25%i, minimum 125 000 o‘m, maksimum 4 200 000 so‘m
Qoplashsiz Kelishilgan holda
Eksport akkreditivlari
Akkreditiv bo‘yicha dastlabki avizo
125 000 so'm
Akkreditivga avizo qo'yish 250 000 so'm
Akkreditiv shartlari o'zgarishiga avizo qo'yish 105 000 so'm
Akkreditivni tasdiqlash
Qoplashni taqdim etish bilan miqdoridan 0,5%i,
minimum 315 000 so‘m, maksimum 2 100 000 so‘m
Qoplashsiz Kelishilgan holda
Akkreditiv bo‘yicha to‘lov (agar akkreditiv shartlari bo‘yicha «Orient Finans» XATB ijrochi bank hisoblansa, to‘lanadi) mablag‘ning 0,1%i,
minimum 105 000 so‘m, maksimum 420 000 so‘m
Hujjatlardagi o‘zgartirishlar uchun komissiya (agar akkreditiv shartlari bo‘yicha «Orient Finans» XATB ijrochi bank hisoblansa, to‘lanadi) 90 000 so'm

Akkreditiv hujjatlarini tekshirish

Agar «Orient Finans» XATB ijrochi bank hisoblansa
125 000 so'm
agar «Orient Finans» XATB ijrochi bank hisoblanmasa
80 000 so'm

Muzokaralar va diskontlash so'rov bo'yicha

Kelishilgan holda
Mijozning tashabbusi va so‘roviga ko‘ra chet el banklari bilan olib borilgan qo‘shimcha yozishmalar uchun

85 000 so‘m har bir so‘rov uchun + chet el bankining komissiyasi

Inkasso
To‘lov uchun hujjatlarni berish va/yoki trattani qabul qilish
105 000 so'm
Inkasso bo'yicha to'lov

mablag‘ning 0,2%i,

minimum 40 000 so‘m, maksimum 4 200 000 so‘m

To‘lanmagan hujjatlarni qaytarish
80 000 so'm
Shartlarni o‘zgartirish yoki to‘plamni bekor qilish
80 000 so'm