Tenderlar va tanlovlar

Arizani taqdim qilish muddati 2019 yil 26 noyabr soat 18-00 ga qadar
Konvertlarni ochish sanasi 2019 yil 27 noyabrda

Arizani taqdim qilish muddati 2019 yil  02 oktabr soat 18-00 ga qadar
Konvertlarni ochish sanasi 2019 yil 03 oktabrda

Arizani taqdim qilish muddati 2019 yil  02 oktabr soat 18-00 ga qadar
Konvertlarni ochish sanasi 2019 yil 03 oktabrda

Arizani taqdim qilish muddati 2019 yil 26 sentabr soat 18-00 ga qadar
Konvertlarni ochish sanasi 2019 yil 27 sentabrda

Arizani taqdim qilish muddati 2019 yil 20 sentabr soat 18-00 ga qadar
Konvertlarni ochish sanasi 2019 yil 23 sentabrda

Arizani taqdim qilish muddati 2019 yil 20 sentabr soat 18-00 ga qadar
Konvertlarni ochish sanasi 2019 yil 23 sentabrda

Arizani taqdim qilish muddati 2019 yil 10 iyun soat 18-00 ga qadar
Konvertlarni ochish sanasi 2019 yil 11 iyun da
Arizani taqdim qilish muddati 2019 yil 10 iyun soat 18-00 ga qadar
Konvertlarni ochish sanasi 2019 yil 11 iyun da
Arizani taqdim qilish muddati 2019 yil 21 may soat 18-00 ga qadar
Konvertlarni ochish sanasi 2019 yil 22 may da
Arizani taqdim qilish muddati 2018 yil 03 dekabr soat 18-00 ga qadar
Konvertlarni ochish sanasi 2018 yil 04 dekabr soat 17-00 da