OFB mobil ilovasi

Tariflar

Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor Belgilanmagan
Maksimal miqdor 50,0 mln. so'm
Maksimal muddat 12 oyga qadar
Foiz stavkasi 20%
Dastlabki to'lov
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor Belgilanmagan
Maksimal miqdor 50,0 mln. so'm
Maksimal muddat 24 oyga qadar
Foiz stavkasi 24%
Dastlabki to'lov
Imtiyozli davr 6 oy
Mavjud emas
Mavjud emas
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 816,5 mln so'm
Maksimal muddat 240 oy
Foiz stavkasi 416,5 mln.so'm-18%
400,0 mln.so'm - 24%
400,0 mln.so'm - 22%
Dastlabki to'lov 15% dan
25% dan
35% dan
Imtiyozli davr 6 oy
Mavjud emas
Mavjud emas
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 727,250 mln so'm
Maksimal muddat 240 oy
Foiz stavkasi 327,250 mln.so'm-17%
400,0 mln.so'm - 24%
400,0 mln.so'm - 22%
Dastlabki to'lov 25% dan
25% dan
35% dan
Imtiyozli davr 3 oygacha
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 900,00 mln so'm
Maksimal muddat 240 oy
Foiz stavkasi 25%
23%
Dastlabki to'lov 25% dan
35% dan
Imtiyozli davr 3 oygacha
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 900,00 mln so'm
Maksimal muddat 240 oy
Foiz stavkasi 26%
24%
Dastlabki to'lov 30% dan
40% dan
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 600,00 mln so'm
Maksimal muddat 240 oy
Foiz stavkasi 25,9%
23,9%
Dastlabki to'lov 25% dan
40% dan
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 400,00 mln so'm
Maksimal muddat 240 oy
Foiz stavkasi 25,9%
23,9%
Dastlabki to'lov 25% dan
40% dan
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 500,00 mln so'm
Maksimal muddat 60 oy
Foiz stavkasi 0%
Dastlabki to'lov 30% dan
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 150,00 mln so'm
Maksimal muddat 60 oy
Foiz stavkasi 24%
Dastlabki to'lov 0%
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 727,250 mln so'm
Maksimal muddat 240 oy
120 oy
Foiz stavkasi 327,250 mln so'm 20%
400,0 mln so'm 24%
Dastlabki to'lov 15% dan
25% dan
Imtiyozli davr 6 oygacha
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 816,5 mln so'm
Maksimal muddat 240 oy
120 oy
Foiz stavkasi 416,5 mln so'm 20%
400,0 mln so'm 24%
Dastlabki to'lov 15% dan
25% dan *agar summa 25% dan oshsa
Imtiyozli davr 6 oygacha
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 327,250 mln so'm
Maksimal muddat 240 oy
Foiz stavkasi 17%
Dastlabki to'lov 15% dan
Imtiyozli davr 6 oygacha
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 416,5 mln so'm
Maksimal muddat 240 oy
Foiz stavkasi 18%
Dastlabki to'lov 15% dan
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 600,00 mln so'm
Maksimal muddat 60 oy
Foiz stavkasi 26,9%
25,9%
24,9%
23,9%
Dastlabki to'lov 20% dan
30% dan
40% dan
50% dan
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 600,00 mln so'm
Maksimal muddat 60 oy
Foiz stavkasi 26%
25%
24%
Dastlabki to'lov 30% dan
40% dan
50% dan
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 600,00 mln so'm
Maksimal muddat 48 oy
Foiz stavkasi 27%
25%
Dastlabki to'lov 25% dan
40% dan
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 600,00 mln so'm
Maksimal muddat 60 oy
Foiz stavkasi 26,9%
25,9%
24,9%
23,9%
Dastlabki to'lov 20% dan
30% dan
40% dan
50 % dan
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 50,0 mln. so'm
Maksimal muddat 36 oy
Foiz stavkasi 26%
Dastlabki to'lov
Imtiyozli davr 6 oygacha
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 100,0 mln. so'm
Maksimal muddat 60 oy
Foiz stavkasi 20%
Dastlabki to'lov
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 50,0 mln. so'm
Maksimal muddat 36 oy
Foiz stavkasi 25%
Dastlabki to'lov
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor 250,00 mln so'm
Maksimal muddat 48 oy
Foiz stavkasi 26% dan
22% dan
Dastlabki to'lov 50% dan
50% dan
Imtiyozli davr Ta'lim davri + 6 oygacha
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor O'zR oliy o'quv yurti shartnomasiga muvofiq
Maksimal muddat Ta'lim davri + 90 oy
Foiz stavkasi Ayollarga - 0% yillik
Erkaklarga - Markaziy bankning asosiy stavkasi
Dastlabki to'lov
Imtiyozli davr 12 oygacha
Minimal miqdor O'rnatilmagan
Maksimal miqdor O'zR ta'lim muassasasining shartnomasiga binoan, lekin BHM hajmining 65 baravaridan ko'p bo'lmagan;
Maksimal muddat 48 oy
Foiz stavkasi Markaziy bankning asosiy stavkasi
Dastlabki to'lov
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor 5,0 mln so'm
Maksimal miqdor 50,00 mln so'm
Maksimal muddat 12 oygacha
24 oygacha
36 oygacha
Foiz stavkasi 28,9%
29,9%
30,9%
Dastlabki to'lov
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor 5,0 mln so'm
Maksimal miqdor 40,00 mln so'm
Maksimal muddat 12 oygacha
Foiz stavkasi • Birinchi kalendar oyi (30-31) kunlar 0%;
• Ikkinchi oydan boshlab yillik 28%
Dastlabki to'lov
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor 5,0 mln so'm
Maksimal miqdor 50,00 mln so'm
Maksimal muddat 24 oygacha
36 oygacha
Foiz stavkasi 24%
25%
Dastlabki to'lov
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor 5,0 mln so'm
Maksimal miqdor 50,00 mln so'm
Maksimal muddat 36 oy
Foiz stavkasi 20%
Dastlabki to'lov
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor 1,0 mln so'm
Maksimal miqdor 50,00 mln so'm
Maksimal muddat 12 oy
Foiz stavkasi 0%
Dastlabki to'lov
Imtiyozli davr Mavjud emas
Minimal miqdor 1,0 mln so'm
Maksimal miqdor 20,00 mln so'm
Maksimal muddat 12 oy
Foiz stavkasi 0%
Dastlabki to'lov