OFB mobil ilovasi

Moliyaviy hisobotlar

Moliyaviy xisobotlarning xalqaro standartlari (MXXS)

Moliyaviy xisobotlar 2022


Moliyaviy xisobotlar 2021


Moliyaviy xisobotlar 2020


Moliyaviy xisobotlar 2019


Moliyaviy xisobotlar 2018


Moliyaviy xisobotlar 2017


Moliyaviy xisobotlar 2016


Moliyaviy xisobotlar 2015


Moliyaviy xisobotlar 2014


Moliyaviy xisobotlar 2013


Moliyaviy xisobotlar 2012


Moliyaviy xisobotlar 2011


Moliyaviy xisobotlar 2010


Milliy standart xisobotlari (MSX)

Milliy standart xisobotlari 2021


Milliy standart xisobotlari 2018


Milliy standart xisobotlari 2017


Milliy standart xisobotlari 2016